Bank- és pénzügyi jog, pénzügyi szabályozási jog

Képviseljük ügyfeleinket banki - és hitelfelvevői oldalon finanszírozással és projektfinanszírozással kapcsolatos tranzakciókban és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki ügyletek bonyolításában. Banki szabályozási tanácsadást végzünk bankok és más pénzügyi vállalkozások számára, továbbá ellátjuk ezek képviseletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtt történő eljárásban. Pénzügyi szabályozási jogban való tevékenységünk elsősorban az engedélyköteles szolgáltatást nyújtó vállalkozások alapítását, működésükhöz szükséges engedélyek beszerzését foglalja magában.

Részt vettünk jogi képviselőként pénzintézetek alapításában, bank megvásárlásában, összeolvadásban és ezek engedélyeztetésében, tovább hitelintézeti fióktelep képviseletében és bezárásának végrehajtásában is.

Szakmai tapasztalatunk van hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások napi jog képviseletében is, továbbá ezen intézmények szabályzatainak és ügyrendjének megalkotásában is.